ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Yet Cümleleri


yet cümleleri"Yet", Türkçeye çevrildiğinde çeşitli anlamlara sahip bir edattır; duruma göre "şimdiye kadar", "çoktan", "daha", "artık", "yine de", "hâlâ", "henüz" ve "ancak" anlamlarına gelir. Bu edatın genellikle olumsuz bir vurgusu bulunmaktadır.

Aşağıda "yet" edatının Türkçe karşılığını oluşturan her anlamına ilişkin örnek cümle, yet cümlesi bulabileceksiniz:

The issue is as yet undecided. --> Bu konu şu ana kadar karara bağlanmadı.

Is it time to go yet? --> Çoktan gitme zamanı değil mi?

The best is yet to come. --> En iyi daha geliyor.
She won't be back for a long time yet. --> Uzun bir süre daha geri gelmeyecek.

The date and time have yet to be decided. --> Gün ve saate daha karar veriliyor.

We have yet to decide on a name. --> Bir isme artık karar vermeliyiz.

They're a most unlikely couple and yet they get on really well together. --> Onlar birbirlerine benzemeyen bir ikili ve yine de gerçekten birlikte iyiler.

He came back from soccer with yet another black eye. --> O, yine futboldan diğeri de mor bir gözle geldi.

As yet nothing has been done. --> Şimdiye dek hiçbir şey olmadı.

Can the child read the time yet? --> Çocuk hâlâ saate bakmayı öğrenemedi mi?

He hasn't got away yet. --> O henüz kaçmadı.

He's not yet five years old. --> O daha beş yaşında bile değil.

It hasn't been decided yet. --> Henüz karar verilmedi.
It isn't too late yet for me to go. --> Benim gitmem için henüz çok geç değil.

The cause hasn't yet been established. --> Neden henüz belirlenmedi.

The results haven't come in yet. --> Sonuçlar henüz gelmedi.

The woman he'll marry hasn't been born yet. --> Onun (adamın) evleneceği kadın henüz doğmadı.

The worse is yet to come. --> En kötü henüz gelmedi.

Too little has yet been done. --> Şimdiye kadar çok azı yapıldı.

We haven't yet seen the end of the matter. --> Meselenin daha sonu görülmedi.

Yet we were not heard. --> Hâlâ hiçbir şey işitmedik.

You may not have noticed yet. --> Daha fark edemedin.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Zamir Cümleleri


Şart Koşul Cümleleri


Past Continuous Tense Cümleleri


The Cümleleri


Güzel Tanışma Cümleleri


Does Cümleleri


Teklif Cümleleri


That Cümleleri


Tanıtma Cümleleri


Bilgisayar Cümleleri


But Cümleleri


İngilizce Meslek Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.